piątek, 26 listopada 2010

Modlitwa za dar życia - dziękczynna i przebłagalna


1. Modlitwa wynagradzająca za  dzieci zamordowane przed narodzeniem:
            Panie Jezu Chryste, gromadzimy się u stóp Twoich w ostatnich dniach Roku Kościelnego, aby przepraszać Cię za grzechy przeciwko życiu ludzkiemu, a przede wszystkim za zabójstwa dzieci przed ich narodzeniem.
            Z pokorą ducha i skruszonym sercem uznajemy, że większość cierpień i nieszczęść w rodzinach spowodowały nasze grzechy, a zwłaszcza nienawiść, zdrady i rozwody, brak szacunku dla swojej godności wśród młodzieży i nasilająca się fala demoralizacji, czy wreszcie lekceważąca postawa wobec życia, a w szczególności wobec życia dzieci nienarodzonych.
            Klęcząc przed Tobą, z pokorą pragniemy Cię przeprosić za brak miłości wobec życia i lekceważenie Twoich świętych nakazów, dlatego wołamy z ufnością: Przepraszamy Cię Panie!
 • za brak szacunku dla kobiet oczekujących narodzin swojego dziecka...
 • za naśmiewanie się z rodzin wielodzietnych i obojętność na ich potrzeby...
 • za tych, którzy przyczyniają się do zabójstwa dzieci nienarodzonych...
 • za łamanie praw osoby ludzkiej, a przede wszystkim prawa do życia i do egzystencji godnej człowieka...
 • za egoizm małżonków przejawiający się w zamknięciu na przyjęcie nowego życia, przez sztuczne niszczenie płodności i lekceważenie w swoim sercu przykazania „nie zabijaj!”...
 • za kontrolę „jakości dziecka” w okresie prenatalnym i rzekomo „legalne” zabijanie z powodów eugenicznych...
 • za rozbijanie małżeństw, łamanie wierności małżeńskiej, rozwiązłość obyczajów, konflikty rodzinne, uleganie nałogom i nieodpowiedzialne postępowanie...
 • za nadużycia tzw. edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, osłabianie naturalnej wrażliwości i wstydliwości młodych oraz ośmieszanie cnoty czystości...
 • za brak szacunku wobec ludzkiego ciała i niewłaściwe myślenie o ludzkiej płciowości...
 • za to, że nie traktujemy naszego ciała jako świątyni Ducha Świętego i że nie pamiętamy, iż jest ono przeznaczone do zmartwychwstania i chwały wiecznej...
Zanosimy do Ciebie gorące prośby w intencji tych, którzy dopuszczają się zbrodni dzieciobójstwa. Przebacz matkom i ojcom, którzy nie mieli odwagi przyjąć dziecka, które im powierzyłeś. Przebacz lekarzom, którzy są powołani, aby ratować życie, a sprzeniewierzyli się przysiędze Hipokratesa. Przebacz pielęgniarkom, które nie stanęły w obronie każdego poczętego dziecka. Udziel im wszystkim światła i mocy, aby zawsze bronili tych najmniejszych, których Panie ochraniasz w sposób szczególny. Niech nasza Ojczyzna mężnie broni życia i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, aby Chrystus zakrólował w każdej rodzinie, w Ojczyźnie i w całym świecie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


2. Przebłaganie za grzechy in vitro:
            Boże Ojcze, Ty wyznaczasz małżonkom zaszczytne, ale i trudne zadanie – rodzicielstwo. Dziś jest wiele małżeństw, które nie mogą mieć dzieci i uciekają się do metod niezgodnych z Twoim prawem.
            Współczesny człowiek dzięki potędze swego umysłu wkracza Panie w Twoje kompetencje i dzięki technice doprowadza do powstania nowego życia w laboratorium. Ty, o Boże na początku dziejów świata i człowieka zaprosiłeś małżonków do współpracy w dziele stworzenia nowego życia: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną (rdz 1,28). Akt miłości jednoczącej męża i żonę ma być drogą narodzin człowieka. Uczeni wykorzystując swoje umiejętności „produkują” embriony ludzkie. Niestety, każde życie poczęte metodą in vitro jest okupione śmiercią wielu dzieci w okresie embrionalnym. Na naszych oczach  w parlamencie, a nawet w społeczeństwie rozgorzała walka – czy wolno posługiwać się tą metodą w przekazywaniu życia. Ty Boże, już na Synaju powiedziałeś: Nie zabijaj!
            Posłuszni Twoim nakazom, przychodzimy Panie do Ciebie z tym trudnym problemem. Pragniemy bronić świętości małżeństwa i świętości aktu małżeńskiego, który daje początek życiu ludzkiemu, dlatego przychodzimy, aby Cię prosić, dlatego wołamy do Ciebie:
 • Boże Ojcze, źródło prawdziwej miłości małżeńskiej, spraw, aby serca wszystkich małżonków przepełnione szacunkiem dla Twojego prawa w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego...  Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
 • Boże, natchnij lekarzy i naukowców, aby z pokorą i posłuszeństwem odnosili się do Twoich nakazów...
 • Boże, użycz swego światła polskim parlamentarzystom, aby w dziedzinie przekazywania życia nie lekceważyli Twoich nakazów...
 • Boże, wspomagaj małżonków, którzy nie mogą doczekać się potomstwa, aby swoje problemy rozwiązywali w oparciu o naukę i wskazania Kościoła...
 • Boże, dopomóż małżonkom bezdzietnym, aby mogli cieszyć się rodzicielstwem, jako darem Nieba...
 • Boże, dopomóż małżonkom, którzy nie będą mogli mieć własnego dziecka, aby decydowali się na przyjęcie dziecka drogą adopcji, a nie uciekali się do metod niezgodnych z Twoim prawem i nauką Kościoła...
 • Boże, spraw, aby ojcowie i matki wpatrując się w Świętą Rodzinę z Nazaretu czynili ze swej rodziny „sanktuarium życia”...
Panie Boże, prosimy Cię, naucz nas miłości bezinteresownej i spraw, aby nasze rodziny były otwarte na przyjęcie każdego dziecka, a przyjmując je z radością troszczyły się o  katolickie wychowanie. Niech naśladują Rodzinę Nazaretańską  i doprowadzą swoje dzieci do dojrzałej miłości, aby później swoim życiem dawały świadectwo o Jezusie Chrystusie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


3. Dziękczynienie za dar życia:
            Uwielbiamy Cię, Panie Boże  Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, bo Tobie zawdzięczamy ludzki e ojcostwo i macierzyństwo.
            Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, który jesteś Słowem  Przedwiecznym, „Bóg z Boga i Światłość ze Światłości; który stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić oraz za to, że jako Syn Człowieczy uświęciłeś Rodzinę Nazaretańską.
            Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, bo przez Mękę i śmierć na krzyżu odkupiłeś świat, a zmartwychwstając trzeciego dnia ogłosiłeś zwycięstwo życia nad śmiercią, wchodząc w ten sposób w dzieje wszystkich rodzin, których posłannictwem jest służba życiu.
            Uwielbiamy Cię, Duchu Święty, który dajesz życie i zaszczepiasz w naszych sercach miłość, dzięki której możemy trwać  przy sobie jako mężowie i żony, jako ojcowie i matki dla dobra wspólnoty, którą jest rodzina.
            Chryste, który jesteś mocą naszych rodzin, pragniemy teraz wyrazić naszą wdzięczność za dobro, którego udzielasz tym, których połączyłeś sakramentalnym związkiem.
            (będziemy powtarzać:)
                        Dziękujemy Ci Jezu!
·         za naszych rodziców i dar życia, za ich miłość, trud i poświęcenie...
·         za małżonków i ich słowa przysięgi małżeńskiej...
·         za małżonków, którzy w duchu ofiarnej miłości przyjmują każde dziecko, jako najcenniejszy dar ich sakramentalnego związku...
·         za rodziców, którzy uczą swoje dzieci szacunku dla daru życia i wdzięczności wobec Stwórcy za ludzkie życie wraz z jego bogactwem...
·         za rodziców, którzy swoje dzieci wychowują do miłości i czystości...
·         za rodziców, którzy tworzą atmosferę sprzyjającą rozwojowi powołania młodego człowieka do życia w małżeństwie, w zakonie lub w kapłaństwie...
Na koniec wołamy do Ciebie, Boże,  słowami modlitwy Jana Pawła II w intencji rodzin:
            Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty i przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
            Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
            Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
            Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
            Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.


1 komentarz:

 1. Tak wiele zła w naszym świecie i ono jest naszym udziałem.Jednocząc się w modlitwie razem z Papieżem Benedyktem XVI i całym Kościołem dajemy świadectwo wiary.Mamy być cywilizacją miłości a nie śmierci,więc ta modlitwa jest takim błaganiem i prośbą o pomoc samego Boga,jest dziękczynieniem za każdy dar nowego życia.
  Idąc drogą Małej Tereski doświadczymy,że każde najmniejsze dobro połączone razem jest w stanie przezwyciężyć wszelkie zło.

  OdpowiedzUsuń